Kurumsal İlkeler

Yapı sektöründe, uluslararası bir yönetim modeli geliştirmek


Gelişmiş toplum olmanın esası olan bilgiyi; doğru, eksiksiz ve cömert bir şekilde paylaşmak


Saygı kuralları çerçevesinde, kalite ve güven esasına bağlı seffaf bir iletişim modeli ile hareket etmek


Davranış ve uygulamalarda; Dil, din, siyasi düşünce, ırk, bedensel engelli, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan tarafsız davranmak


Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke ekonomisine değer katmak için çalışmak. Anahtar Teslim İşletmeler 2018